NOVEDAD

La Fura dels Baus estrena nova pàgina web

La Fura dels Baus es va avançar un grapat dels mesos a la quarantena actual. I és que, per commemorar els 40 anys de trajectòria grupal, les editorials Planeta (en castellà) i Angle Editorial (en català) van publicar l’octubre passat el llibre La Fura dels Baus en quarantena, escrit per Mercè Saumell, Doctora en Història de l’Art. En sincronia amb la imatge de la publicació literària, presenta la nova pàgina web de la companyia: un innovador espai interactiu, responsiu multidispositiu i amb altes dosis de contingut audiovisual. Al nou web furero s’hi pot consultar l’arxiu històric on es poden trobar totes les obres (amb els corresponents vídeos, fotografies, sinopsic, etc.), l’agenda o les darreres notícies d’actualitat de La Fura dels Baus.

El 2019 va fer 4 dècades que La Fura dels Baus va començar el seu viatge a Moià, fent teatre de carrer, amb un carro i un burro. Era l’any 1979. I enguany la companyia continua avançant en plena forma i amb la mirada estrictament projectada al futur. Les nocions de cicle, evolució, reciclatge, mitosis, crisis, regeneració, totes elles molt orgàniques, són ben presents a la biografia grupal. Vet aquí la clau per a la longevitat i la bona salut artística.

Durant aquests 40 anys d’història, de del 1979, la companyia ha creat prop de mig miler de projectes artístics utilitzant un llenguatge propi: el furero, físic i immediat. A això cal afegir-hi l’apropiació de procediments tècnic-formals per interrelacionar-los amb la dimensió especial i interpretativa de les posades a escena. I el ventall és ben ampli: d’òperes a macroespectacles, de workshops a peces audiovisuals, de conferències a viscerals espectacles de llenguatge furero. Els sis directors (Pep Gatell, Carlus Padrissa, Àlex Ollé, Miki Espuma, Pera Tantiñà i Jürgen Müller) s’han anat especialitzant en diferents formats i iniciatives, multiplicant exponencialment així la producció furera sota un mateix segell. Els fureros segueixen evolucionant, compartint un mateix ADN original comú, tant en aspectes de composició visual, d’ús real dels espais i d’entorns arquitectònics.

Tornar a Novetats