Obra
Llenguatge furero
Nantes

Noun

Sinopsis

Noun gira entorn de la idea del caos que necessita
ser articulat perquè compleixi la funció primordial, actuar com a origen de la creació. Per representar aquesta articulació, La Fura tria la metàfora de la relació entre home i màquina, un nexe tradicionalment conflictiu i generador d’utopies.
En aquest cas, la màquina fa la funció de caos primordial, fang primigeni del qual sorgeix l’home.

En el desenvolupament d’aquest espectacle, La Fura ha aprofundit en el seu llenguatge, dotant-lo de més complexitat tècnica i donant a la música un paper essencial. A Noun la música contraposa l’atavisme i l’escalfor del flamenc amb una base tecnicista i metàl·lica.

Noun suposa un canvi radical en la feina escenogràfica de La Fura dels Baus. Si en els tres primers espectacles del grup la relació entre expressió i espai era directa, i La Fura recolzava el seu treball en els elements arquitectònics particulars de l’espai on tenia lloc l’actuació, a Noun aquesta tendència es modifica gairebé radicalment. Un gran element mòbil, centrat en l’escena, fixa la gran majoria dels elements escenogràfics damunt seu i actua simultàniament com a escenari i suport, com a utillatge i símbol central. A partir d’aquest element canvia el punt de vista
de l’espectador, que s’eleva i, tot i que no abandona l’actitud activa dels espectacles anteriors, evoluciona cap a una posició més contemplativa.

Una altra gran novetat d’aquest espectacle és la utilització del vídeo com un element més del llenguatge expressiu, mitjançant una peça que rebrà el nom d’«ull de déu» i que incorpora diversos monitors de vídeo: és el gran controlador i alhora el gran espectador.

Per acabar, com a tret més destacable, s’incorporen al treball de La Fura, per primera vegada, diverses actrius. Tot i que en els seus treballs anteriors la companyia no havia rebutjat els elements temàtics femenins, que s’havien defugit o transformat sense arribar a la negació, és a Noun quan la presència femenina no es limita a una idea i acaba reflectint-se en la feina de diferents actrius. Aquesta incorporació de la feminitat d’una manera real no significa en absolut un canvi de direcció o de llenguatge de fons.

Ficha Técnica

Creació i direcció
La Fura dels Baus (Jordi Arús, «Hansel» Cereza, Miki Espuma, Pep Gatell, Jürgen Müller, Àlex Ollé, Carlos Padrissa,
Pera Tantiña).

Actors
Paul Berrondo, «Hansel» Cereza, Encarna Codina, Beth Escuder, Blanca Li, Juan Márquez, Teresa Martínez, Jürgen Müller, Juan Navarro, Àlex Ollé, Bárbara Quetglas, Pera Tantiña, Carme Traveries, Manuel Villanueva, Rafael Vives, «Zarasqui».

Música
Ian Britton, Miki Espuma, Juanjo Ezquerra, Ginesa Ortega, Carlos Padrissa.

Lletres
Antonin Artaud, Santiago Auserón, Miki Espuma, Ginesa Ortega, Carlos Padrissa, José Manuel Pinillo, Antón Reixa.

Artefactes i màquines
Roland Olbeter

Creació i realització vídeo
Joan Pueyo

Vestuari
Quel Doblas, Rosa Carol.

Disseny d’il·luminació
Ramón Rey

Disseny de so
Pere Cusó

Programació Midi
Ramón Castán

Coordinació escenogràfica
Jordi Arús, Josep Maria Blancafort.

Direcció tècnica
Josep Maria Blancafort, Juan Parkinson, Apolo Parkinson, J. Lluís Parra.

Tècnics de so
Jordi Blanco, Carlos Gómez, Marc Sardà, Quico Viaplana.

Tècnics d’il·luminació
Joan Durán, Elke Voight.

Efectes especials
Xesco Morros, «Hansel» Cereza.

Tècnics de fungibles
Joaquín Campa, Xesco Morros.

Tècnic vídeo
«Mingo»

Ajudant d’il·luminació
Pedro Pablo Hervás

Tècnics d’escenografia
Joaquín Campa, Salvador Ferrer, Alfons Mora, Vicenç Mora, Carlos Merodia, Nico Nubiola.

Road managers
«Hansel» Cereza, Susana Cuñado.

Producció
Àlex Ollé

Estrena
15/10/90, a Le Hangar de la Foy de Nantes.

Representacions
162

Un espectacle produït per Expo 92-Sevilla, Mercat de les Flors-Ajuntament de Barcelona, Festival de Tardor-Barcelona, CRDC-Nantes i Ajuntament de Madrid; en col.laboració amb Grand Halle de La Vilette, Ajuntament de Rubí i Ajuntament de Sabadell.

Descripción

Al caos li cal articular-se per acomplir la seva funció primordial, la generació de vida. La Fura aprofondeix en el terreny escenogràfic i combina, per primera vegada, video, música i elements tecnològics.

Link copied!
Tornar a Arxiu